O nás

Škola byla založena v roce 1995.Od té doby prošlo výukou více než 3000 žáků. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny a podle zájmu francouzštiny a ruštiny.

MIMOaZA Vám nabízí výuku cizích jazyků ve všech úrovních od začátečníků až po velmi pokročilé. Námi nabízená výuka probíhá s českým lektorem. Podle přání klienta je také možné zajistit rodilého mluvčího jako lektora.

Naší specialitou je výuka angličtiny v MŠ Na Kocourku a v Rákosníčku v Novém Strašecí, podle zájmu nabízíme výuku v MŠ i v jiných obcích.Kurzy jsou velmi oblíbené a úspěšné.

Výuka cizích jazyků je organizována buď jako skupinová nebo individuální. Kvůli efektivitě výuky by počet posluchačů ve skupině neměl přesáhnout osm. Kurzy jsou vedeny jako pravidelné s týdenní intenzitou nejméně 2 vyučovací hodiny.Forma kurzu může být jakkoli upravena podle přání klienta. Na přání klienta mohou být kurzy zaměřeny na odborné znalosti, které najdou uplatnění v běžném pracovním životě posluchačů, nebo na rozšíření slovní zásoby posluchačů spojené s předmětem podnikání klienta.

Výuka může být dle požadavku klienta zakončena zkouškou – připravujeme posluchače k mezinárodně uznávaným zkouškám (KET, PET, FCE, CAE,) a dalším.

Nenabízíme žádné zázračné výukové metody, protože dobře víme, že bez vlastního úsilí, píle a domácí přípravy posluchače nebudou pokroky v jeho znalostech dostatečné. Výuka je vedena kvalifikovanými lektory. Ve výuce jsou používány moderní postupy a je vedena podle nejnovějších výukových materiálů.

Cílem jazykové výuky je co nejefektivněji a nejrychleji dosáhnout požadované jazykové úrovně znalostí posluchače. Snažíme se posluchače motivovat k samostudiu.