Informace pro rodiče


 

Vážení rodiče,


Při výuce se nedržíme striktně učebnice, ale vkládáme témata, která jsou zrovna aktuální. Snažíme se přiblížit dětem jazyk co nejpřirozenějším způsobem.

Pro mladší věkovou kategorii je vypracována speciální metodika :

1. celá hodina je vedena převážně v anglickém jazyce
2. děti poslouchaly písničky v originále, ztvárňovaly je pohybem a učily se správně
vyslovovat.
3. děti se neučily slovíčka izolovaně, ale v celých větách a frázích
4. pomocí her se rozíjely a trénovaly ostatní dovednosti, především porozumění
5. program na PC zpestřoval výuku a nahrazoval rodilého mluvčího
6. v hodinách byly využívány doplňkové knihy, karty, deskové hry v angličtině či DVD
7. děti se seznámily s anglickými a americkými tradicemi a svátky

Do výuky jsme zapojili i deskové hry a předměty kolem nás. Děti si vytvářely kartičky, aby si mohly procvičovat slovní zásobu doma. Děti se také seznámily s tradičními svátky, které se slaví v Británii či Americe. Oblíbenou oslavou je Halloween či Den Svatého Patrika. Vánoce se Santou i Velikonoce se zajíčkem nesmí v angličtině chybět.

Děkuji rodičům za přípravu, spolupráci a pomoc při plnění úkolů. Doufáme, že pravidelné emaily přispěly k informovanosti. Věříme, že děti si odnesly z hodin především kladný vztah k cizímu jazyku.

V příštím roce navážeme na započatou práci, doděláme poslední lekci v učebnici a budeme rozvíjet slovní zásobu a komunikaci. Děti, které budou mít zájem pokračovat ve studiu a jdou do první třídy, mohou plynule navázat v naší jazykové škole MIMOaZA na Komenského náměstí.

Výuka dětí v 1.a 2. třídě bude v pondělí. Začátek stanovíme na začátku září podle rozvrhu dětí vě škole. Děti si vyzvedáváme v jídelně ZŠ nebo v družině a odvádíme je do JŠ. Po skončení výuky si děti vyzvedávají rodiče nebo po dohodě je odvádíme do družiny.

Pokud máte jakékoliv dotazy k mé výuce či k Vašim ratolestem, neváhejte mě kontaktovat na vera.nedvedova@seznam.cz.