Jak učíme v MŠ

Výuka cizího jazyka předškolních dětí je velice rozšířená a v řadě zemí zcela běžná.
Odborníci se dnes shodují na tom, že výuka jazykových dovedností v raném dětství je pro dítě velmi prospěšná, užitečná a dokonce nenahraditelná.Američané po dvacetiletých výzkumech dokazují, že období největších jazykových schopností je věk 2 - 8 let. Dítě se však musí učit jazyk tak, jak se učí svou mateřštinu - poslechem a napodobováním. Pokud se začíná učit cizí jazyk až ve věku, kdy umí číst a psát, učí se klasickou metodou ovládnout gramatiku a slovní spojení, ale velmi obtížně zvládá poslech a porozumění originálnímu textu a pohotovou reakci.
Tyto dvě nejdůležitější složky jazyka dítě v předškolním věku zvládá velmi snadno formou hry a vůbec si neuvědomuje, že se intenzivně učí.

Metody výuky:

  • 1. celá hodina je vedena v anglickém jazyce
  • 2. děti poslouchají písničky v originále a učí se správně vyslovovat
  • 3. děti se neučí slovíčka izolovaně, ale v celých větách
  • 4. hry rozvíjejí a trénují ostatní dovednosti, především porozumění
  • 5. pomocí diktafonu je zachycena jejich výslovnost
  • 6. program na PC zpestřuje výuku a nahrazuje rodilého mluvčího
  • 7. v hodinách jsou využívány pohádky v angličtině na DVD
  • 8. na závěr kurzu děti předvedou rodičům pohádku v anglickém jazyce