Organizace kurzu:

1.Výuka je rozdělena do dvou semestrů.

zimní semestr začíná v Jazykové škole 2.10.2018

letní semestr začíná v Jazykové škole 30.1. 2019 a končí v průběhu června.

 

Vyučovací hodiny jsou zapisovány do třídní knihy, a pokud některá hodina z jakéhokoli důvodu odpadne,bude nahrazena, takže stanovený počet hodin v semestru musí být dodržen.Při výuce budou používány v učebně jazykové školy:

a) 5 osobních počítačů s výukovými programy zaměřenými na:
procvičování slovní zásoby,procvičování výslovnosti, drilovou výuku výslovnosti, pomocí mikrofonu porovnání výslovnosti s rodilým mluvčím a nácvik této výslovnosti procvičování gramatiky ( v programu je celý systém různě náročných gramatických testů s vyhodnocením a návrhem na odstranění nedostatků) testy zaměřené na poslech a porozumění souvislého textu živého jazyka

b) DVD přehrávač: pro nácvik poslechu a porozumění,sledování filmů v originále konverzace - ( 3O nejrůznějších témat:nádraží,obchod,banka,pošta,lékař,hotel ap.)

c) CDs: pro nácvik a porozumění( převážně písňovým textům)

d) pro předškolní děti soubor pohádek v originále,vizuálních her v cizím jazyce na počítači, písniček a omalovánek, nácvik perfektní výslovnosti a jednoduchého porozumění