Proč se učit v MŠ

Na mezinárodním semináři „ O právech dítěte na vzdělání a důstojný život „
Se diskutovalo o těchto zásadách

Deset důvodů, proč mají děti začít s angličtinou už v předškolním věku:

  • 1. V tomto věku se děti učí zcela přirozeně a spontánně
  • 2. Dítě se učí zábavnou formou bez námahy a stresu
  • 3. Získávají přirozenou výslovnost
  • 4. Veškeré znalosti získávají pouze na základě zvukového vnímání
  • 5. Děti se učí „ vnímat a poslouchat „ angličtinu a nemít z ní zbytečný respekt
  • 6.Veškeré úsilí dětí je odměňováno chválou a povzbuzením
  • 7.V brzkém věku děti získají slovní zásobu, která jim později usnadní učení gramatiky
  • 8.Naučit se rozumět z kontextu, aniž by musely rozumět každému slovu
  • 9.Během výuky děti získávají podvědomí o životní kultuře v anglicky mluvících zemích
  • 10.Kromě jazyka se děti naučí spolupracovat s kolektivem a podílet se na výsledcích práce