Zásady:

 • 1. Děti nemohou dělat jen to, co je baví.
 • 2. Známka je pro děti odměnou, jako je mzda za práci dospělého.
 • 3. Všechny děti se mají učit totéž.
 • 4. Hlavní je , aby učitel uměl dobře vyložit látku a udržel si disciplínu.
 • 5. Cílem vzdělávání je osvojení znalostí a dovedností.
 • 6. Učebnice jsou základem výuky.
 • 7. Odpovědnosti dítě naučíme tím, že jsme důslední a neustále je kontrolujeme.
 • 8. Dítě se musí naučit poslouchat.
 • 9. Odměny a tresty jsou důležitými prostředky výchovy a vzdělávání.
 • 10. Škola musí představovat pro dítě určitý stres. Připravuje tak nejlépe na život, kde také bude muset čelit stresu.
 • 11. Život je samá soutěž, proto se ve škole děti také musí učit obstát v soutěži.